Σύγχρονες & Πιστοποιημένες Εγκαταστάσεις

ο καθημερινός έλεγχος (ηλεκτρονικός & φυσικός) της παραγωγής και της αποθήκευσης, μαζί με τους δις ετήσιους πιστοποιημένους ελέγχους καταλληλότητας των προϊόντων, καθιστούν το Παγοποιείο αντάξιο της αξιοπιστίας μας και της κληρονομιάς μας.